Надлежност

Послове инспекцијског надзора, у оквиру организационе структуре Управе за транспорт опасне робе, обавља Група за инспекцијске и управне послове која је надлежна за инспекцијски надзор транспорта опасне робе у друмском, железничком и водном саобраћају.

 

Надлежност ове инспекције је да:

- утврђује неправилности и даје наредбе да се оне отклоне у одређеном року;

- забрањује даљи транспорт опасне робе ако нису испуњени услови прописани овим законом;

- забрањује руковање опасним теретом и транспорт опасног терета запосленим лицима која нису стручно оспособљена у складу са овим законом;

- забрањује привредном друштву, односно другом правном лицу или предузетнику да обавља послове учесника у транспорту опасног терета ако утврди да не испуњава прописане услове за обављање послова учесника за транспорт опасног терета.

Контролне листe

Детаљније

План инспекцијског надзора за 2021. годину

Преузмите документ

Годишњи извештај о раду инспекције за 2020. годину

Преузмите документ

План координисаних/ заједничких надзора

Преузмите документ

Правилници

Детаљније